luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 6225 ha
Intravilan: 697 ha
Extravilan: 5528 ha
Populatie: 5595
Gospodarii: 2100
Nr. locuinte: 2100
Nr. gradinite: 9
Nr. scoli: 8
Numele localitatilor aflate in administratie: Frânceşti, Coşani, Băluţoaia, Dezrobiţi, Gemunem, Manaileşti, Moşteni, Surpatele, Viişoara
Asezarea geografica:
Comuna Frânceşti este situată în partea centrală a judeţului Vâlcea la 25 km de Râmnicu Vâlcea
Pe valea râului Bistriţa la confluenţa acestuia cu Otăşăul
La limita sudică a Subcarpaţilor Vâlcii

Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creşterea animalelor
Prelucrarea lemnului

Activitati economice principale:
Comerţ
Abator modern "Avicarvil"
Morărit şi panificaţie
Construcţii
Alimentaţie publică
Staţie sortare balast
Obiective turistice:
Mănăstirea Dintr-un Lemn - ridicată în cinstea icoanei Maicii Domnului, icoană ce se păstrează şi azi la biserica de piatră a mănăstirii - Mănăstirea Surpatele - cu hramul Sf. Treime
Evenimente locale:
29 iunie- Târg Petru şi Pavel
Târg de Izvorul Tămăduirii (prima vineri după Sf. Paşte)
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă calificată
Aşezare geografică având distanţă relativ mică faţă de oraşul Râmnciu Vâlcea
25 km şi 4 km faţă de oraşul Băbeni
Televiziune prin cablu
DJ 646B
Terenuri agricole
Proiecte de investitii:
Modernizare drumuri comunale şi săteşti
Alimentare cu apă
Sediu primărie
Înfiinţare centru de zi Coşani - pentru copii
Înfiinţare spaţii verzi prin Programul Naţional de Îmbunătăţire a Mediului prin realizarea de spaţii verzi
Studiu fezabilitate privind aprobarea cofinanţării pentru energie regenerabilă la instituţiile publice